om hjertemotion

om hjertemotion

MOTION MED HJERTERUM I TRYGGE RAMMER

Hjertemotion er Hjerteforeningens motionshold til hjertepatienter.

Hjertemotion har til formål at støtte hjertepatienter til et aktivt hverdagsliv med motion og fællesskab med ligesindede. Det gælder både de hjertepatienter, der for nylig har afsluttet et rehabiliteringsforløb i region eller kommune, og de der efter en inaktiv periode ønsker støtte og inspiration til at komme i gang med motion.

 

Her er der Hjertemotion

Hjertemotion er holdtræning der er tilrettelagt ud fra faglige retningslinjer og anbefalinger, og der tages hensyn til de fysiske og psykiske udfordringer, som hjertepatienter kan opleve i hverdagen og i forbindelse med motion.

På Hjertemotionsholdene er motion og fællesskab i centrum og holdene mødes 1 time pr. uge efterfulgt af 30 minutters socialt samvær.

Hjertemotionsinstruktøren er fysioterapeut og der er en frivillig tovholder tilknyttet holdet. Den frivillige tovholder understøtter det sociale samvær og binder bånd til Hjerteforeningens øvrige tilbud og aktiviteter.

Hjertemotion bygger bro fra hjerterehabiliteringsforløbene regionalt og kommunalt til et aktivt hverdagsliv med hjertesygdom.

 

Læs mere om fundamentet for Hjertemotion her: Fundamentet for Hjertemotion

 

Vi har mere end 190 Hjertemotionshold over hele landet, og det er Hjerteforeningens mål, at der er Hjertemotion i alle kommuner.

 

Du kan se om der er Hjertemotion nær dig her: Find dit hold