om hjertemotion

om hjertemotion

 

Hvad er Hjertemotion?

Hjertemotion er holdtræning der er tilrettelagt ud fra faglige retningslinjer og anbefalinger, og der tages hensyn til de fysiske og psykiske udfordringer, som hjertepatienter kan opleve i hverdagen og i forbindelse med motion.

Holdene mødes 1 time pr. uge efterfulgt af 30 minutters socialt samvær. Hjertemotionsinstruktøren er fysioterapeut og der er en frivillig tovholder tilknyttet tilbuddet, som understøtter det sociale samvær og binder bånd til Hjerteforeningens øvrige tilbud og aktiviteter.

Hjertemotion bygger bro fra hjerterehabiliteringen regionalt og kommunalt til et aktivt liv med hjertesunde vaner.


Hjertemotions historie

Hjertemotion startede i 2013, på baggrund af daværende lokalforeninger der selv var gået i gang med at tilbyde motion. Projektet blev startet med et ønske om at gøre rehabilitering endnu mere tilgængeligt for Hjertepatienter.

Hjerteforeningens tilbud om Hjertemotion blev udviklet som et supplement til de kommunale tilbud der eksisterede, hvor færre end 20 % af hjertepatienterne fik tilbudt rehabilitering.

I dag findes der mere end 190 Hjertemotionshold over hele landet, og det er Hjerteforeningens mål, at der er Hjertemotion i alle kommuner.


Hjertemotions formål

  • At understøtte fastholdelse af fysisk aktivitet blandt hjertepatienter
  • At tilbyde motionshold til hjertepatienter i trygge rammer efter endt rehabilitering i kommune eller på hospital, eller når hjertepatienterne oplever behov.
  • At understøtte socialt samvær med andre hjertepatienter i forbindelse med og efter træningen
  • At bygge bro fra hjerterehabiliteringen til et aktivt hverdagsliv.