Anbefalinger og retningslinjer for motion med hjertesygdom

Hjertemotion er Hjerteforeningens motionshold til hjertepatienter.

Hjertemotion er holdtræning der er tilrettelagt ud fra faglige retningslinjer og anbefalinger, og der tages hensyn til de fysiske og psykiske udfordringer, som hjertepatienter kan opleve i hverdagen og i forbindelse med motion.

På Hjertemotionsholdene er motion og fællesskab i centrum og holdene mødes 1 time pr. uge efterfulgt af 30 minutters socialt samvær.

Det forventes, at hjertemotionsinstruktøren har en fysioterapeutuddannelse eller tilsvarende uddannelse. Det er vigtigt at Hjertemotionsinstruktøren sikrer en tryg ramme til at dyrke motion, og derfor er det vigtigt, med kendskab til de anbefalinger og retningslinjer der foreligger på området.

Anbefalinger

På Dansk Kardiologisk Selskabs hjemmeside www.cardio.dk, findes de danske anbefalinger.
”Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens”.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger findes her:
”Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling 2018”.

Ved yderligere interesse for hjerteområdet, kan man finde supplerende viden og kurser hos Dansk selskab for hjerte- og lungefysioterapi under Danske fysioterapeuter. Du finder dem HER.

Fagnet

Hjerteforeningen står til rådighed med faglig sparring ved behov, og vi opfordrer til at man tilmelder sig Fagnet, hvor den nyeste viden sende ud via mail regelmæssigt. Det er gratis at være medlem af Fagnet.

Fyraftensmøder og temadag

Der afholdes årligt to online fyraftensmøder og en temadag for instruktører i Hjertemotion.

Vi opfordrer især alle nye instruktører til at deltage i det førstkommende online fyraftensmøde, men alle er velkomne. Her vil vi præsentere Hjerteforeningens og vi vil fortælle om Hjertemotion. Herudover vil der være mulighed for sparring og for at stille spørgsmål efter behov.

Faglig sparring

Du er altid velkommen til at søge sparring eller vejledning fra Hjerteforeningen via Hjertelinjen på 7025 0000 eller hos vores motionsfaglige rådgiver og sygeplejerske Anne Kristine van der Zaag - [email protected].

Du er også altid velkommen til at kontakte Hjertemotionsteamet på [email protected]

 

Vi glæder os til samarbejdet!