Anbefalinger og retningslinjer for motion med hjertesygdom

Det forventes, at du som instruktør i Hjertemotion har en fysioterapeutuddannelse eller tilsvarende uddannelse. Som motionsinstruktør i Hjerteforeningen forventer vi, at du giver hjerte-kar-patienterne en tryghed i at motionere. Derfor er det vigtigt, at du kender til de anbefalinger og retningslinjer der foreligger.

Anbefalinger

På Dansk Kardiologisk Selskabs hjemmeside www.cardio.dk, kan du hente de danske anbefalinger. Du kan også hente dem her:
”Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens”.

Til inspiration kan du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk, også se deres anbefalinger eller hente dem her:
”Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling 2018”.

Har du yderligere interesse for hjerteområdet, kan du med fordel melde dig ind i Dansk selskab for hjerte- og lungefysioterapi under Danske fysioterapeuter, hvor du bl.a. løbende vil få tilsendt litteraturlister vedr. hjerteområdet. Du finder dem HER.

Fagnet

Som instruktør i Hjerteforeningen kan du have behov for at opdatere din faglige viden. Hjerteforeningen står til rådighed med vejledning og temadage, og vi vil opfordre dig til at tilmelde dig Fagnet, hvor fagfolk på hjerte-kar-området kan finde nyeste viden.

Fyraftensmøder og temadag

Der afholdes årligt to fyraftensmøder og en temadag for instruktører i Hjertemotion.

Som ny instruktør forventes det, at du deltager i det førstkommende fyraftensmøde for nye instruktører. Her vil du bliver præsenteret for Hjerteforeningens arbejde for hjertepatienter og pårørende, og vi vil fortælle om Hjertemotion. Herudover vil der være oplæg om hjertesygdom og træning, så du er klædt godt på til opgaven som instruktør i Hjertemotion.

Faglig sparring

Du er altid velkommen til at søge sparring eller vejledning fra Hjerteforeningens fysioterapeuter og Hjertemotionsteamet på 7025 0000 eller sende en mail.

Dorthe Hornsgaard (dækker Sjælland) dorthekj@hjerteforeningen.dk
Ditte Harck (dækker Jylland og Fyn) ditteh@hjerteforeningen.dk

Hjertemotionsteamet Hjertemotion@hjerteforeningen.dk

 

Vi glæder os til samarbejdet!