Girl training in the street: feet detail

Årsmøde

At få og blive behandlet for en hjertesygdom er en voldsom oplevelse, og mange patienter føler sig usikre på, hvad de fysisk kan klare i lang tid efter et indgreb. Hjerteforeningen tilbyder derfor Hjertemotion til hjertepatienter, der har afsluttet et rehabiliteringsforløb* i region og kommune.

Med Hjertemotion udvikler og vedligeholder deltagerne de hjertesunde livsstilsændringer, som de har påbegyndt i forbindelse med rehabilitering.

 

Hvordan foregår det

Hjertemotion arrangeres lokalt af Hjerteforeningens frivillige med støtte fra Hjerteforeningen.

Deltagerne mødes ugentlig i 1½ time i 32 uger. Der motioneres, men der er også tid til hyggeligt samvær med erfaringsdeling om livet med en hjertesygdom. Mange hjertesyge finder det nemlig værdifuldt at møde andre i en lignende helbredsmæssig livssituation.

Hjertemotion tilrettelægges under betryggende forhold af en hjertefaglig instruktør, og deltagerne har mulighed for at få gode råd og vejledning, imens de motionerer.

 

 

Hvor er der Hjertemotion

Vi har over 150 Hjertemotionshold på landsbasis, og vi arbejder for, at alle kommuner får et Hjertemotionshold.

Du kan finde dit hold her (link til at søge)