FRIVILLIG TOVHOLDER

HJERTEMOTION HANDLER OM MENNESKER

Hjerteforeningen ønsker med Hjertemotion at hjælpe hjertepatienterne med livslang rehabilitering – og det sker bedst i lokalområdet, hvor folk bor. Hjertemotion har til formål at støtte både de hjertepatienter, der for nylig har afsluttet et rehabiliteringsforløb i region eller kommune, og de hjertepatienter, der efter en inaktiv periode ønsker støtte og inspiration til et aktivt hverdagsliv med motion og hjertesunde vaner i fællesskab med andre hjertepatienter i samme situation.

Hjerteforeningens lokalforeninger er respekterede og værdsatte landet over, og kun med en samlet indsats fra frivillige og professionelle er det muligt at etablere faglige og bæredygtige tilbud om motion, sundhed og fællesskab i lokalområdet.

Vi er glade for, at du som frivillig i Hjerteforeningen vil være med til at gøre en forskel for hjertepatienter i dit lokalområde.

Nedenfor har vi samlet forskellig information og materiale som du kan bruge som frivillig tovholder på Hjertemotion.

Følgende materiale er udviklet med økonomisk støtte fra Sundhedsministeriets Aktivitetspulje:

  • Rekrutteringsfolder
  • Hjertemotion - gør en forskel som frivillig i Hjertemotion
  • Hjertemotion - velkommen som instruktør
  • Hjertemotion - lykkes gennem samarbejde

INFORMATIONS MATERIALER

  • Reklamefolder Reklamefolder der kan udfyldes og printes. Kan evt. printes og sendes via Hjertemotion@hjerteforeningen.dk.

 

 

 

 

SAMARBEJDE MED INSTRUKTØR

 

 

 

 

  • Guide  Til udbetaling af honorar og indberetning til SKAT

 

 

  • Vejledning til håndtering af instruktørs CPR nr.

 

  • Bestilling af t-shirts til instruktør og tovholder.                                        Ønsker deltagerne at købe en t-shirt - læs HER

 

ARRANGEMENTER

  • Årsmøde for frivillige Et årligt netværksmøde, hvor de frivillige tovholdere får inspiration og sparring med andre lokalforeninger

.

  • For instruktører: To årlige online fyraftensmøder (primært for nye instruktører) og en årlig fysisk temadag.  

 

 

TILMELDINGSSYSTEM

 

 

Hvis du har brug for undervisning i eller genopfriskning af tilmeldingssystemet kontakt da hjertemotion@hjerteforeningen.dk.